thelyricsearch.com LYRIC

ZERYE
Amorf


Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê
Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê

Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê
Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê

Zerya min derkete ji malê
Kembera zer wey wey nayê navê
Zerya min derkete ji malê
Kembera zer wey wey nayê navê

Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê
Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê

Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê
Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê

Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê
Lêlê Zeryê, lêlê Zeryê
Tu şêrînê wey wey gerden zerê


AMORF