thelyricsearch.com LYRIC

BAHD BADDO BADDEST
Falz


Ahn, yea yea ahn
Falz the bhad in the building, Baddo ti fẹ' wọ'lé
OBO is coming, Sess on the beat.
Hey
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating bhad, Baddo, baddest
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad, baddo, baddest.
They say dem know the father jọ'ọ', baba kó rábà jọ
Àwọn eléyìí ò tiẹ' hustle k'ọ'n tó gbé designer wọ'
Abájọ, ẹ' ń f'ojú search wa l'áàná
Olófòófó ámẹ'bọ o ò ní gbọ' tìẹ Fálànà.
They wouldn't know me l'Ámẹ', if I didn't show the talent.
Ẹ fẹ' ma f'ara wé'mi, ṣé orí yín ó ti gbá' lẹ'?
When I speak, ẹ ma dákẹ'. Ẹ ma quit k'ẹ lọ wá'sẹ'
Shout out to my ladies and my hommies in Ìláwẹ'
From the Swag you go know we hold bar
White agbádá, Ọmọ Yorùbá.
See the black benz when we come through
To the fine girls wearing that òrùka
They want to join the bhad gang, we can initiate
Which musician do you know is having AMVCA. Ehn
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad baddo, baddest
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad, baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Óyá bhad. Baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Ah, I'm the type of nigga if a lady try to stop me put her in a coffin
Ṣé mo jọ Yemí ni èmi tí mi ò tiẹ' ní time fún loving
I've been killing shit, ọmọ ayé kò kàn'yàn.
When I do my thing ladies feel this pọ'nrọ'n
Halimo, Kafaya, Basira, Shukura gbogbo won l'ọ' fẹ' marry mi
To be a man no easy o, mo kírà fún daddy mi
Baba God, I thank God, the konji is not that strong
Cause this girl I seeing máa burú l'óríi bed gan-an
Are you from Bangkok
Èmi gan true truly, I know that you wanna do me
But no regards I gotta go get my money yours truly
Money is all I know, all I know. Money is all I know
If you ain't talking money I can't hear you
The volume is somehow low
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad, baddo, baddest
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad, baddo baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad baddo, baddest
Bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Ọmọge mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Owó mi ò kéré o, bhad, baddo, maddest
I get plenty kele, fresh fresher, freshest
I get like 2million dollars, no be asset. Eh eh
Some people say dem bad like me but nobody badder than
Some people wan buy car like me but dem money no reach gan
I cover magazine, I cover magazine
I see am for my dream, I see am for my dream
Mr Dele na my boy, Dele na my boy
If you come into my house you go see my toys
I get like hundred niggas wey dey protect me
So, if you love yourself motherfucker no dey vex me
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad, baddo, baddest
Ọmọdé mẹ'ta ń ṣeré, bhad, baddo, baddest
Àrò mẹ'ta l'óríi beating, bhad baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Óyá bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Bhad, baddo, baddest. Bhad, baddo, baddest
Sess, problem kid


FALZ

Falz the Bahd Guy, lyrical stylah from Lagos currently based in London studying law, has a mixtape out: Shakara! It is... well, it's green. Check it!
... Read More