thelyricsearch.com LYRIC

12 BE BAD
Ho3ein


عمو کجایی بابا نیستی بیا بزن زیرش داداش
چی؟

؛[Verse 1: Sohrab MJ]؛
فازا فضاییه جو سنگینه
کوچه های اطرافو بستن دیگه
یکی یه چی دستم میده
میگم بسمه حاجی این بد سمیه
دیر شده اینا تازه دارن میان
دستشون گله انگار خواستگارن اینا
اونام که یکم تازه کارن بیان
پا بد میشن و یهو فاز ما رم میگان
این طرفا تو مثبتی نیا
اینجا ها نیس حاجی صحبتِ حیا
سوسکی میان از پشت در حیاط و
لنگا میرن برا مشتری هوا
شب میشه باز دراکولام من
(به به به)
لوله میشن چرا پولام من؟
(پر پر پر)
یه سریم روی مالی هنگیدن
لاین بازا مشغول خالی بندیان
همه ساکتن تا میام تو در
داشیام پُررو مافیان تو شهر
زاخارامم همه گنگ بازن عشقی
با رحمتی مشغول سنگ کاغذ قیچی
صدا آژیرا رو نشنیدم، نه
اگه بریزنم کش میدم، حله
این طرفا تا تش گیرن
یازده بیان پیشمونم هشت میرن
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا ممه
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده به بعد
چاقی اصاً نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک

؛[Verse 2: Ho3ein]؛
اینجا دوازده به بعد
چفتِ اون لاشخوره هر چی کف شهر
هر کی که تخم داره نگاه کنه چپ
میبینه که بد تو جا داره ما میخوره چک
همه داشا، همه ورق ، همه کاسب
به ما خوردی جا برو نمیبره آست
همه جور هم سوخت داریم برا پروازت
تو اون جیبم سنگ تو اون یکی الماسه
چاقال چی میخوای؟
اصاً اَ کجا ظهور کردین؟
کِی لات شدی شما به کدوم تقویم؟
لاشی شل کن یه گوشه نبین بیشتر فیلم
ما که میفهمیم پَ دروغ تعطیل
زاخار، میگی زده غیبم
آره ولی هر موقع بیام اینا شِیون
دو سه نفر اَ مارو هم دیروز دادن پیگرد
نمیگیرم تخمم میشه با یه تلفن اوکی کرد
واس همین میکروفون و رپ فارس
به چشمم تریبون لحظه هاست
میکنم گاهی لای درو باز
پس نخواه اتو کشیده بخونم مثِ یاس
(از چی بگم؟)
خُب زدم تو خون پول وول
بد خوب تاثیراتش هر چی بود روم موند
پول شد پول پلیس هم که زوم شد روم
تو رو بگیرن این طرف میگن اوم جون کون، چاق
اینجا دوازده به بعد
هر کی میبینی دورمه اَ سیبیل تا ممه
خودش یه پا بچه لاته
تو رو میخوره بدونِ شک
دوازده شب
چاقی اصاً نمیخواد راه بیای تو بگو ما میایم
پیش هر کی بالاخواهته
اونم خرجشه یه دونه چَک
...بخواب تو چون

؛[Verse 3: Sohrab MJ & Ho3ein]؛
شب میشه حاجی پاتِ پاته
دوزاده به بعد همش خاطراتِ خوب
پر روئه اینجا چاکِ لاته
گندشون هم که خاکِ پاته اه
بابا مشکلا حلِ پاته
فقط لب تر کن که کی سد راهته
حل چشاته هر کی که بچه لاته
ما رو حفظ کرد انگاری وان یکاده
نکنی نطقِ زیاد
میدم عمو یه چی بهت بده ذوب بشی ها
باش مراقب خوشگلیات
نمیکشی بده من که داریم گشنه زیاد
چشامون اَ اون کاسه خونا
بگو کون لاتا بودی تو یا لات کونا
آها، دنبالمونن تو آسمونا
ما که کف خیابونیم مث پاسبونا
بیا، بذار یه چی بگم فازِ اوناهم عن شه
هر جا که بریم زمین واسمون باز فرشه
چاقال نخواه ازش کاستون داغ تر شه
کاری میکنیم که یهو استخونات کج شه
لفظامم مو به مو راسته
کسی نمیتونه روبرو واسته نه
بیست چهاری وصلیم به تهران
اینا دوازده میرن خونه سیندرلان عمو
دوازده به بعد
عمو، کی اومده؟
هنو بیداریم
دوازده به بعد
دعوا سر خط
دوازده به بعد


HO3EIN

Hossein Rahmati (born 1987 / Persian: حسین رحمتی), better known by his stage name ho3ein is a Persian rapper. Ho3ein learned his trade while growing up in Mashhad, Iran, Islamic Republic of.
He started the band (051) along with some of his friends. In 2004, He released his first track named "To Zendeh Mimooni" with the band. His second track with the band named "Kal Kal Nakon" was the first dis-track of the Persian rap history.
After a while, the band dissipated and he went on a hiatus for 3 years. ... Read More