thelyricsearch.com LYRIC

SEDULUR
Jogja Hip Hop Foundation


Awake dewe kabeh sedulur
Nyawiji siji ing guyub lan rukun
Tansah ngajeni lan ngopeni
Gugur gunung hanjaga pakerti

Sedulur… Sedulur
Aja dha udur yo sing akur
Sedulur… Sedulur…
Welas asih padha ditandur
Sedulur… Sedulur
Aja dha udur yo sing akur
Sedulur… Sedulur…
Welas asih padha ditandur
Asah tanpa amarah, asih tanpa pamrih
Asuh supaya tuwuh, pasedulurane kukuh
Sing wuta dituntun
Yo dha padha mlaku bareng

Sing lempoh dijunjung
Merga jagade peteng
Yen. liyane ngumbar angkara
Ben. dhewe milih nyebarke tresna

Jo dipikir, Jo, Jo, dipikir
Warna kulit agama, guyub rukun tepaslira
Yo dho mikir, Yo, Yo, dho mikir
Crah gawe bubrah, rukun gawe sentosa
Menang dadi areng
Kalah dadi awu
Marang sedulur
Rasah dha padu
Ora sanak - ora kadang
Yen mati melu kelangan
Agegaman kamanungsan
Migunani tumraping liyan
Bedha guru aja nesu
Bedha bapa ora papa
Sing penting tunggal tinemu
Bedha iku kodrate menungsa


JOGJA HIP HOP FOUNDATION

Jogja Hip Hop Foundation selanjutnya disingkat JHF merupakan kumpulan para rapper jogja yang membentuk suatu komunitas hiphop. Terbentuk pada tahun 2003. JHF sendiri di bentuk oleh Mohammad Marzuki a.k.a Kill The DJ. Pada tahun 2009 Mohammad Marzuki sang Co.Founder ekspansi musik JHF hingga ke Singapura. Setidaknya ada 4 orang yang melatarbelakangi pembentukan komunitas hip hop Jogja ini, sebut saja diantara mereka Jahanam (Heri Wiyoso a.k.a M2MX dan Balance Perdana Putra a. ... Read More