thelyricsearch.com LYRIC

99 NAMES
Raihan


Nas-aluka
Yaa Man Huwallahulladzii
Laa Ilaaha Illaahuwarrohmaanur Rohim

Almalikul Qudduusus Salaamul Mu'minul Muhaiminul 'Aziizul Jabbaar
Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowwirul Ghoffar
Walqohharul Wahhaabur Rozzaaqul Fattaahul 'Aliim

Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Roofi'ul
Mu'izzul Mudzhillus Samii'ul Baashiirul
Hakamul 'Adl
Al-Lathiiful Khobiir
Al-Haliimul 'Adzhim

Al-Ghofuurusy Syakuur
Al'aliyul Kabiirul Hafiidzhul Muqiit
Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si'ul Hakiimul Waduudul Majiidul
Baa'itsus Syahid
Alhaqqul Wakiil
Alqowiyyul Matiin

Alwaliyul Hamiid
Almuhshil Mubdiul Mu'iid

Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum
Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul Muqtadirul Muqoddimul Muakh Khirul

Awwalul Akhiir
Adzhoohirul Baatinul Waalil Muta'alil Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul 'Afuwwur Roufum
Maalikul Mulki Dzul Jalaali Wal Ikroom
Almuqsitul Jaami'ul Ghoniyul Mughnil Maani'ud Dhoor
Anaafi'un Nuurul Haadii
Badii'ul Baaqii
Alwaaritsur rosyiidus Shobuurullazi laisa kamis lihi
Syaiun Wahuwas Samii'ul Bashiir
Alloohumma Solli Afdhollas Sholati'alaa As'adi Makhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiw wasallim 'Adada Ma'luu
Maatika Wamidaa Dakalimaa Tika Kullamaa
Dzakaro Kazaakiruuna Waghofala 'An Dzikrikal Ghoofiluun


RAIHAN

Raihan (Fragrance of Heaven in Arabic) is a Malaysian Nasheed group originally composed of five members that took Malaysia by storm with the release of their debut album Puji-Pujian in October of 1996. This group comprised of Nazrey Johani, Che Amran Idris, Abu Bakar Md Yatim and Azhari Ahmad as the leader. However, on 29 August 2001, one of the founding members/header, Azhari Ahmad, died of a heart attack shortly after attending the Era Awards ceremony in Genting Highlands, Pahang. ... Read More