thelyricsearch.com LYRIC

ASMA UL HUSNA
Siti Nurhaliza


Yaa Allah
Yaa Rahman
Yaa Rahiim
Yaa Maalik
Yaa Qudduus
Yaa Salaam
Yaa Mukmin
Yaa Muhaimin
Yaa 'Aziiz
Yaa Jabbar
Yaa Mutakabbir
Yaa Khoolik
Yaa Baarik
Yaa Musowwir
Yaa Ghoffaar
Yaa Qohhaar
Yaa Wahhaab
Yaa Rozzaak
Yaa Fattaah
Yaa 'Aliim
Yaa Qoobidth
Yaa Baasiit
Yaa Koofith
Yaa Roofi'
Yaa Mu'iz
Yaa Muzil
Yaa Samii'
Yaa Basiir
Yaa Hakam
Yaa 'Adl
Yaa Latiif
Ya Khobiir
Yaa Haliim
Yaa 'Aziim
Yaa Ghofuur
Yaa Shakuur
Yaa 'Aliyyu
Yaa Kabiir
Yaa Hafith
Yaa Muqiit
Yaa Hasiib
Yaa Jaliil
Yaa Kariim
Yaa Roqiib
Yaa Mujiib
Yaa Waasi'
Yaa Hakiim
Yaa Waduud
Yaa Majiid
Yaa Baa'ith
Yaa Syahiid
Yaa Haqq
Yaa Wakiil
Yaa Qowwi
Yaa Matiin
Yaa Waliiy
Yaa Hamiid
Yaa Muhsii
Yaa Mubdiik
Yaa Mu'iid
Yaa Muhyii
Yaa Mumiit
Yaa Hayy
Yaa Qoyyuum
Yaa Waajid
Yaa Maajid
Yaa Waahid
Yaa Somad
Yaa Qoodir
Yaa Muqtadir
Yaa Muqoddim
Yaa Muakkhir
Ya Awwal
Yaa Aakhir
Yaa Zoohir
Yaa Baatin
Yaa Waliiy
Yaa Muta'aali
Yaa Barr
Yaa Tawwaab
Yaa Muntaqim
Yaa 'Afuu
Yaa Rouuf
Yaa Maalikal MulkiZul Jalaali wal Ikraam
Yaa Muqsit
Yaa Jaami'
Yaa Ghoniyy
Yaa Mughniy
Yaa Maani'
Yaa Dthoor
Yaa Naafi'
Yaa Nuur
Yaa Haadi
Yaa Badii'
Yaa Baaqii
Yaa Waarith
Yaa Rosyiid
Yaa Sobuur
Yaa Allah Ya Allah


SITI NURHALIZA

Siti Nurhaliza (now Dato' Siti Nurhaliza) (born on January 11, 1979, in Kuala Lipis, Pahang, Malaysia) is a multiple-award winning Malaysian pop singer-songwriter. She is currently the most successful Malaysian singer. While there have been artists from Malaysia who reached international stardom but left the country in their pursuit of success, Siti Nurhaliza's career was planted and blossomed locally and as predicted, she has become an international icon respectively. ... Read More