thelyricsearch.com LYRIC

จำทำไม
Tattoo Colour


แต่ทำไมๆ ต้องจำ เมื่อเธอไม่คิดจริงใจ
ทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังย้อนเข้ามา ทุกช่วงเวลา
นั้นยังไม่เคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ
ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร ฉันลืมไม่ได้จริงๆ

อยู่ตรงนี้ ทุกครั้งที่นอนเดียวดาย
แค่หลับตาก่อนนอนครั้งใด
ยังเห็นเธออยู่ เธอยังไม่ลบเลือนไป
จากวันนั้น วันนี้ฉันไม่มีใคร
เก็บอาการซ่อนความเสียใจ
ยังรักเธออยู่อีกนานไหม

รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอคงไม่ย้อนมา
รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอ เข้าใจ

แต่ทำไมๆ ต้องจำ เมื่อเธอไม่คิดจริงใจ
ทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังย้อนเข้ามา ทุกช่วงเวลา
นั้นยังไม่เคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ
ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร ฉันลืมไม่ได้จริงๆ

รู้ทั้งรู้ว่ารักเธอคงไม่ย้อนมา
รู้ทั้งรู้ต้องใช้เวลาเพื่อลืมเธอ เข้าใจ

แต่ทำไมๆ ต้องจำ เมื่อเธอไม่คิดจริงใจ
ทำไมๆ ความรักที่เธอนั้นลืมต้องเก็บมาคิดฟูมฟาย
อะไรๆ ยังย้อนเข้ามา ทุกช่วงเวลา
นั้นยังไม่เคยจางหาย วันที่ฉันมีเธอ
ไม่ว่าเวลาจะนานเท่าไร ฉันลืมไม่ได้จริงๆ

คนที่รักจริงจัง จะรักเพียงเธอทั้งหมดใจ
ฉันลืมไม่ได้จริงๆ


TATTOO COLOUR

จุดเริ่มต้นทางด้านงานเพลงด้วยการรับรางวัลชนะเลิศ
“เพลงประกอบโฆษณายอดเยี่ยม” ที่การันตีความสามารถ
ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีด้วยแนวดนตรีสไตล์ POP
POP แบบอบอุ่นชวนฟัง กับเสียงร้องประสานเสียงของ ... Read More