thelyricsearch.com LYRIC

DANG MARNAMUBA HO (FROM "TOBA DREAMS THE MOVIE")
Viky Sianipar


Aha do na salah da amang
Aha do na hurang na hubaen tu ho
Umbaen na gabe muba ho O tondi ku
Di hatuaon ni ngolu ki

Songon na maniop aek au
Di bulungni suhat i O tondi ku
Songon i ma au, na marmudu - mudu ho
Sian ha etekhon mi tu na magodang

Hape di nasopanagaman hi amang
Balik do ho sian nasa nadi rohakon
Sega do ho
Alani pargaulan mi
Rodi ujung ni ngolu mi
Dang mar namuba ho

Songon na maniop aek au
Di bulungni suhat i O tondi ku
Songon i ma au, na marmudu - mudu ho
Sian ha etekhon mi tu na magodang

Hape di nasopanagaman hi amang
Balik do ho sian nasa nadi rohakon
Sega do ho
Alani pargaulan mi
Rodi ujung ni ngolu mi
Dang mar namuba ho

Hape di nasopanagaman hi amang
Balik do ho sian nasa nadi rohakon
Sega do ho
Alani pargaulan mi
Rodi ujung ni ngolu mi
Dang mar namuba ho


VIKY SIANIPAR

Viky Sianipar, born June 26 1976, is one of the Indonesian musicians who dedicates himself in world music. His music is mostly inspired by the rich Indonesian culture and environment, especially North Sumatera, a place where his anchestor come from. His obsession is to promote traditional Batak music to the world by collaborating it with modern music.

Albums
1. TOBA DREAM 1 (2002)
2. TOBA DREAM 2 Didiaho (2003)
3. NOMMENSEN (2004) feat. Tongam Sirait ... Read More