thelyricsearch.com LYRIC

555 (TOT)
Wonderframe


ได้แต่พิมพ์ห้าห้าห้า
และมีน้ำตาซ่อนอยู่
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค

ก็วันนั้นที่เธอส่งข้อความมา
ว่าเธอจะลาไป
กับใครที่เธอเพิ่งมองตา
เหมือนเธอจะลืมเธอเปลี่ยนใจ
เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดา

ก็ไม่รู้จะตอบเธอว่ายังไง
ไม่ให้เธอไป
ก็คงไม่ได้เธอคงไม่สนใจ
ก็เลยพิมพ์ไปก็เลยตอบไป
ตอบไปด้วยคำว่าด้วยคำว่า

มีคำมากมายที่อยากพูดไป
แต่ฉันคงพิมพ์ไม่ไหว
ไม่รู้ต้องตอบเธอว่ายังไง

ได้แต่พิมพ์ห้าห้าห้า
และมีน้ำตาซ่อนอยู่
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค
โอเคโอเคโอะโอเค
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค

ก็วันนี้จะไปไม่ต้องพูดมากมาย
แค่คนคนเดียวที่เดินจากไป
ฉันคงไม่เสียดาย
แค่คำคำเดียวที่ตอบเธอไป
ตอบไปด้วยคำว่าด้วยคำว่า

ห้าห้าห้า like everything น่ะโอเค
ห้าห้าห้าเธอทำให้ใจฉันโซเซ
ห้าห้าห้ามันเกิดจากใจเธอโลเล
ไม่ต้องมาทำเป็นโมเม
Cause I'm gonna be OK

มีคำมากมายที่อยากพูดไป
แต่ฉันคงพิมพ์ไม่ไหว
ไม่รู้ต้องตอบเธอว่ายังไง

ได้แต่พิมพ์ห้าห้าห้า
และมีน้ำตาซ่อนอยู่
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค
โอเคโอเคโอะโอเค
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค

เพียงข้อความเดียวในวันนั้น
สั่นไปทั้งหัวใจแตกสลายทันใด
ทำได้เพียงตอบไปแค่นั้น
สิ่งที่ฉันพูดไปไม่สำคัญอะไร

ได้แต่พิมพ์ห้าห้าห้า
และมีน้ำตาซ่อนอยู่
ไม่รู้ว่าต้องพิมพ์อะไร
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค
โอเคโอเคโอะโอเค
ก็ตอบเพียงห้าห้าห้า
แต่ว่าน้ำตาจะไหล
ส่งสติ๊กเกอร์ไปว่าโอเค


WONDERFRAME